Vanliga frågor om hedgefonder

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om hedgefonder. Titta i ordlistan för hedgefonder om du inte hittar svaret på din fråga. Maila oss annars ska vi hjälpa dig.

Hur kan en hedgefond gå upp när marknaden går ner?

Att uppnå positiv, absolut avkastning även när marknaden rör sig neråt uppnås genom att en hedgefond även får blanka värdepapper och investera i andra värdepapper än aktier, som tex optioner, obligationer, räntor, valutor, futures och råvaror.

Att blanka innebär att man lånar ett värdepapper och säljer det. Vinsten i blankning uppstår när värdepappret köps tillbaka lite senare för att lämnas tillbaka och då till ett förhoppningsvis lägre värde än värdepappret såldes. Mellanskillnaden i det fallet blir lite förenklat hedgefondens vinst.

På samma sätt kan en sådan position innebära en förlust för hedgefonden om värdepappret går upp efter att man sålt det. Då betalar man alltså mer när man köper tillbaka värdepappret än man gjorde när det såldes. På det sättet kan förvaltaren av en hedgefond sälja värdepapper som han eller hon anser vara felvärderade, dvs övervärderat i exemplet ovan.

Blankning kan även användas för att minska risken i de investeringar hedgefonden gör.

Vad skiljer en traditionell fond från en hedgefond?

Målet för en hedgefond är att uppnå positiv absolut avkastning, oavsett hur marknaden rör sig. Exempelvis kan en traditionell fond eller kapitalförvaltning sträva efter en avkastning som är bättre jämfört med ett jämförelseindex. Om jämförelseindexet har gått ner 10% och fonden då gått ner 5% har den alltså gått hyfsat "bra" även fast den gått ner. Den har alltså uppnått ett bättre resultat bättre än jämförelseindexet men ändå gått back 5% och förlorat pengar. En hedgefonds strävan är i samma läge att få en postiv avkastning, oavsett marknadsrörelser.

Hur kan en hedgefond minska sin risk?

En hedgefond kan genom olika strategier minska sin risk jämfört med tex aktiemarknaden. En strategi kan vara att blanka aktier vars pris man tror ska sjunka. Se även hedgefonds-ordlistan: Blankning och Risk.

Vad är minsta insättningsbelopp?

Minsta initiala insättningsbelopp kan vara allt från 100kr till flera miljoner beroende på vilken hedgefond du vill investera i. Kontrollera vilket insättningsbelopp som är aktuell för första insättning med den fond du vill investera i.

Vilka avgifter har en hedgefond?

Vanligtvis har hedgefonder en avgiftsmodell som är prestationsbaserad kombinerad med en fast avgift.

Exmpelvis kan den fasta avgiften vara 1% av insättning samt 20% av den överavkastningen som beräknas utifrån förutbestämda regler. Överträffar inte fonden sina avkastningsmål utgår ingen prestationsavgift.