Svenska hedgefonder

Svenska hedgefonder - en översikt.

Lista över svenska hedgefonder

Antalet svenska hedgefonder är idag strax över hundratalet och antalet kommer sannolikt att öka de närmaste åren.

Några av de svenska bolag som erbjuder sparande i hedgefonder är:

Spara i hedgefonder online

Hos följande företag kan man öppna depå och spara i ett flertal fondbolags hedgefonder