Guide till val av hedgefond

Tips om vad du bör tänka på innan du ska investera och spara i en hedgefond.

Vilken hedgefond ska jag välja?

Översiktligt bestäms ditt urval av hedgefonder du kan tänka dig att investera i, av hur mycket du vill investera, på vilket sätt, vilken risk du vill ta och hur lång placeringshorisont du är ute efter. Många hedgefonder har lite högre belopp för att investera och erbjuder inte heller månadssparande.

Investeringsbelopp i hedgefonder

Flera svenska hedgefonder har ett minimibelopp vid en första investering i fonden. Minibeloppet kan vara så lågt som 1000 kr men det finns också exempel på hedgefonder som har ett minimibelop på 100 000, 500 000 och 1000 000. Beroende på beloppet du har tänkt investera är det då ett antal fonder som helt enkelt försvinner från ditt urval.

Risktagande du känner dig komfortabel med

En fonds risk innebär lite förenklat sannolikheten av att utfallet av investeringen inte blir så bra som förvaltaren/fonden tänkt.

En låg risk innebär en lägre sannolikhet att dina investerade pengar ska minska i värde. Det innebär också att de antagligen inte kommer öka i värde så snabbt heller. Däremot kan ett sparande i en lågriskfond förhoppningsvis leverera en jämn och bra avkastning över en längre tid vilket många gånger både känns tryggare och är en mer långsiktig investering. Ta reda på hur fonden mäter sin risk och se till att du förstår åtminstone det grundläggande sättet risken beräknas på.

Mått på risken en hedgefond tar kan bla anges med måtten volatilitet och sharpekvot. För mer information om begreppet risk, se ordlistan om hedgefonder.

Din placeringshorisont

Vad har du för plan för pengarna? Kan du avvara dina sparade pengar under 2-3 år framöver?

Din placeringshorisont, dvs hur länge du kan avvara pengarna, är ytterligare en parameter i ditt val av hedgefond. Ett flertal hedgefonder har köp och inlösen av andelar endast månadsvis eller kvartalsvis. Se över din privatekonomi och fundera sedan på hur länge du kan avvara dina pengar.

Fondens historiska avkastning

Kom ihåg det viktigaste som finns att veta om historisk avkastning: "Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning".

De hedgefonder som under en längre period levererat stabila, positiva resultat, oavsett hur börsen och marknaden rört sig (upp eller ner) kommer förhoppningsvis göra det i framtiden också. En positiv avkastning ett år när marknaden och världens börser rört sig nedåt är en indikator på att fonden åtminstone under det året lyckats förvalta pengarna på ett bra sätt.

Det finns många variabler som påverkar en fonds avkastning och några av dessa kan faktiskt ha ändrats när du väl ska investera dina pengar. Både till det bättre och det sämre. Med det i åtanke anser vi att en lång historik av jämförelsevis bra resultat även under marknadsmässiga svåra år, är en viktig faktor vid investering i en hedgefond.

Din egen uppfattning om strategin fonden placerar efter

Hedgefonden du vill investera i placerar efter en eller flera förutbestämda strategier. Strategierna för hedgefonden går ofta att få tag på via fondbolagets hemsida. Titta igenom strategin för fonden och fundera på om du tror att fondens inriktning är något som passar dig. Se till att du förstår hur fonden arbetar, hur den placerar och vilka instrument den placerar i. Det gör att du får ett bättre underlag till hur du ska placera dina pengar.

Exempel på hur fonden arbetar kan vara att den enbart handlar europeiska aktier, endast på tillväxtmarknader, handlar med valutabaserade instrument, enbart med futures eller råvaror etc. Vilka instrument och marknade tror du på och hur korrelerar dina tankar med hedgefondes placeringsinriktning?

Sammanfattning

Vi har listat de vanligaste sakerna du bör tänka på inför valet av hedgefond. Ta dig lite tid och tänk igenom vilken din investeringsstrategi är och sortera sedan fram den eller de hedgefonder du tror kommer ge god avkastning. När du gjort det är grundförutsättningarna bra för att du ska vara långsiktigt nöjd med ditt val.

Som en vanlig småsparare, vilket de flesta av oss är, kan det vara svårt att ta sig tid att verkligen förstå hur en fond placerar och vad det innebär. Kom ihåg att tipsen ovan gäller även till stor del när du vill spara i en traditionell fond.

Har du själv några tankar på vad du tar hänsyn till i ditt hedgefondsval? Maila oss och berätta